Đào tạo, hội thảo, hội nghị

Hội thảo, Hội nghị, Đào tạo là kênh cầu nối có sức ảnh hưởng lớn đến mối liên hệ giữa Doanh nghiệp và Khách hàng (bao gồm Đối tác, Nhà thuốc, Quầy thuốc và Người mua thuốc,…). Bản chất của Hội thảo, Hội nghị hay các Khoá đào tạo là chia sẻ thông tin trực tiếp, trao đổi hai chiều mang đến sự thấu hiểu và tiếng nói chung giữa đôi bên, vì sự phát triển chung.

Với đội ngũ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, V.F.B hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc tổ chức những buổi Hội thảo, Hội nghị, Khoá đào tạo chuyên môn nhất. 

Đối tác khách hàng